top of page
Weingart Plier
  • Weingart Plier

Weingart Plier

Dana për shërbime më të njohura. Majat e dhëmbëzuara e mbajnë telin fort në një kënd pune të përshtatshëm. Majat e përkulura përshtaten lehtësisht midis briketave. E rrumbullakosur për rehati të pacientit
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page