top of page
Cheek retractor
  • Cheek retractor

Cheek retractor

Tërheqësit e faqeve janë të fortë dhe të autoklavueshëm, mund të ngrohen në 100°C (212 °F), doreza e gjatë i jep lehtësi aplikuesit, shumë fleksibël për të mos lënduar pacientin, sipërfaqja e lëmuar i bën pacientët të ndihen jashtëzakonisht komod.
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page