top of page
Cutanplast fast
  • Cutanplast fast

Cutanplast fast

Cutanplast fast është një produkt xhelatin me origjinë shtazore, i cili falë strukturës së tij të veçantë, është në gjendje, i përdorur i thatë, të thithë shpejt një sasi të madhe lëngjesh.
Falë kësaj vetie, cutanplast fast është në gjendje të kontrollojë dhe ndalojë shumicën e gjakderdhjes arteriale dhe venoze, e vështirë për t'u menaxhuar me metodat tradicionale të hemostazës. Produkti thith në minutën e parë një sasi lëngu të barabartë me 60 herë peshën e vet.
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page