top of page
Dispenser për kompresa stomatologjike-Plexiglass
  • Dispenser për kompresa stomatologjike-Plexiglass

Dispenser për kompresa stomatologjike-Plexiglass

Dispenzeri i kompresave është një zgjidhje e zgjuar për të shpërndarë kompresat e disponueshme në një mënyrë të thjeshtë. Dispenseri është bërë me pleksiglas, është transparent dhe përmban një vend të hapur qendror për të lehtësuar nxjerrjen, është ideale për të komunikuar një imazh profesional dhe për të mbajtur gjithmonë në vend kompresat tuaja të disponueshme.
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page