top of page
Flush Distal end cutter
  • Flush Distal end cutter

Flush Distal end cutter

Dana ortodontike për prerje te telit. Teli i harkut pritet në të njëjtën mënyrë me fundin e tubit bukal duke eliminuar mundësinë e shqetësimit të pacientit që vjen nga zgjatja e telit të harkut.
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page