top of page
Gutta percha points #50 (Kuti me 120cope)
  • Gutta percha points #50 (Kuti me 120cope)

Gutta percha points #50 (Kuti me 120cope)

Janë ideale për mbushjen e kanalit të rrënjës.Gutta percha rrotullohen me dorë, janë sterile ,kanë cilësi të lartë dhe tolerancë jashtëzakonisht të afërt.Është besnike ndaj madhësisë dhe formës me punueshmëri jashtëzakonisht të madhe.E ngurtë por fleksibël për të ofruar punueshmëri ideale
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page