top of page
Majesty opener
  • Majesty opener

Majesty opener

Vegla speciale Majesty e bën hapjen e lehtë dhe ruan performancën afatgjatë të klipeve 
Fundi i hapësit të specializuar është konkav për të lejuar akses të lehtë
dhe kontroll të saktë të kapëses së topit.
Kapëse metalike u përforcua në 0,14 T për të forcuar qëndrueshmërinë e saj
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page