top of page
Orthobite
  • Orthobite

Orthobite

Kuti protezash praktike dhe funksionale për të mbajtur mbajtëse ortodontike ose briketat. Kutia e protezave është ideale për të fituar higjienën maksimale gjatë ruajtjes dhe transportimit të aparateve ortodontike. Kutia e protezave është realizuar në plastikë jo toksike, shumë rezistente dhe jetëgjatë. Materialet janë zgjedhur për të garantuar një kuti protezash me cilësi të lartë dhe për të siguruar një produkt jetëgjatë që ruan performancë të mirë me kalimin e kohës.
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page