top of page
Power Chain
  • Power Chain

Power Chain

Zingjirët ortodontik janë vargje të lidhura ligaturash. Përdoren më së shpeshti për të ndihmuar në mbylljen e hapësirës. Mund të përdoret për të mbyllur hapësirën pas nxjerrjes së një dhëmbi, ose mund të përdoret për ndarje të përgjithësuar.Pasi aplikojnë më shumë forcë sesa vetëm briketat dhe telat harkor, për këtë arsye koha e trajtimit përshpejtohet. Poashtu mund të korrigjojnë një sërë problemesh dentare, duke përfshirë:
Keqradhitjet
Malokluzionet
Dhëmbët e shtrembër
  • Say goodbye to those frustrations and embrace the simplicity of shopping via WhatsApp.

     ORDER NOW

     

  • We offer a variety of shipping methods to cater to your preferences and urgency. During checkout, you can choose from standard shipping, which typically takes 2-3 business days for delivery, or expedited shipping, which delivers your package within 24hr business days. Please note that shipping times may vary depending on your location.

bottom of page